Det lille udskrift udkom i 1883 ved 25-års jubilæet for studenterårgangen 1858. Det afsluttes med:

Statistisk Oversigt.

I Aaret 1858 dimitteredes der til Kjøbenhavns Universitet 171 Studerende (169 i Juli og 2 i Januar 1859) fra Kongeriget og 13 fra Sønderjylland, altsaa ialt 184. Af disse ere senere 33 afgaaede ved Døden. Omtrent 60 af samtlige 184 Studenter have deltaget i Felttoget 1864.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne skriftet. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.