Christian Frederik Ferdinand von Holstein (1851-1933) kom til verden i Nykøbing Sjælland som søn af en kaptajn og postmester. Han blev student fra Sorø som 18-årig (omtaler sig selv på side 93) og studerede efterfølgende jura. I mange år var han ansat i Skattedirektoratet, hvor hans slutstilling var kontorchef. Han var tillige ejer af hovedgården "Anneberg".

I 1875 påtog han sig at udarbejde: "Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de i Tidsrummet 1825-1872 fra Sorø dimitterede Studenter", der omhandler 379 personer, der tog eksamen fra Sorø Akademi.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet dette scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link