Carl Anton Frederik Bühring (1861-1940) og Thorvald Otto Kornerup (1864-1938) var en del af studenterårgangen og påtog sig at samle oplysningerne til bogen, der indledes med:

Af 231 Studenter fra 1881 er højst 97 levende. Omtrent Halvdelen af 127 Dødsfald, for hvilke Aarstal omtrentlig kendes, faldt i Aarene 1920-31. Paa de 5 Tiaar 1881-1931 fordeler Antallet sig omtrent saaledes: 19 + 12 + 16 + 20 + 60 = 127. Af de nulevende er: 25 Jurister. 21 Teologer. 15 Medicinere. 5 Militære. 4 Filologer, Magistre. 2 Politices. 2 Musikere. 1 Forstmand. 1 Farmaceut. 1 Landmand.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.