Bogen udkom ved 25-års jubilæet for studenterårgangen 1873. Den indledes med disse forord:

I Aaret 1873 toge 162 Studerende Afgangsexamen ved de lærde Skoler eller Adgangsexamen ved Universitetet. Af disse ere i de forløbne 25 Aar 23 afgaaede ved Døden. Af de øvrige 139 have for Tiden 51 Bolig i Kjøbenhavn eller paa Frederiksberg, 24 i det øvrige Sjælland, 32 i Jylland, 10 paa Island, 9 paa Fyen, 2 paa Langeland, 1 paa Lolland, 1 paa Falster, 1 paa St. Croix. I Udlandet bo 8, nemlig 4 i Nordamerika, 2 i Australien, 1 i Rusland, 1 i Tyskland.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.