Den lille bog udkom ved 25-års jubilæet for studenterårgangen 1840. Det fremgår af bogen:

Til Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet i Aaret 1840 var der anmeldt 176 Dimittenderj hvoraf 14 udeblev, 3 rejiceredes og 1 erklæredes immaturus. Studenter bleve 158. Hertil kom endnu 6, der vare examinerede ved Sorø Academi, og 1, der examineredes ved Flensborg Latinskole. Det samlede Antal af Studenter fra 1840 var altsaa 165. 49 vare dimitterede fra Skoler i Kjøbenhavn, 77 fra Skoler udenfor Kjøbenhavn og 39 af Privatlærere.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.