Sofus Elvius (1848-1921) var født i København som søn af en lærer og cand. theol. og kom i dåben til at hedde Sophos Helenos Elvius. Han blev en kendt genealog, der fik udgivet flere anerkendte værker.

I 1912 fik han til opgave at udarbejde "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1862", der indledes med:

I 1887 anmodede vi Pastor Vilh. Bang om at udarbejde en Fortegnelse over Studenterne fra 1862, til hvilken Aargang han hørte; med stor Beredvillighed imødekom han vort Ønske, og vi og vore Kammerater havde megen Glæde af de Optegnelser, han samlede.

Nu er der gaaet 25 Aar siden, og der er sket mange Forandringer. — I vor Tid stilles der nye og større Fordringer til et personalhistorisk Arbejde, hvorfor vi opfordrede Justitsraad Elvius til at udføre dette. Efter hans Forslag er der optaget Portrætter, og det er lykkedes ham at samle ikke mindre end 148 af 217, som da bleve Studenter. — Der er derved skaffet Billeder til Veje af mange Mænd, hvis Portrætter ellers ikke vilde blive bevarede for de kommende Slægter.

           

         Kjøbenhavn, 10. September 1912. 

                                                                                        FESTKOMITEEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.