I samarbejde med Genealogisk Institut stod Vilhelm Emil Hintze (1863-1934) for udgivelsen af 25-års jubilæumsskriftet for studenterårgangen 1882. Han har omtalt sig selv på side 101. Her er et uddrag af bogens indledning:

Det er ved Samarbejdet med Genealogisk Institut lykkedes at skaffe Oplysninger om samtlige 310 Studenter, nogle ganske vist sparsomme paa Grund af Folks Uvillie til at svare. Af disse 310 har 305 taget Artium i Juni 1882, 2 (Reykjavik) i September samme Aar, 2 i Januar 1883 (Sygeeksamen fra 1882) og 1 i Januar 1882; den sidstnævnte hører saaledes kun uegentlig med til Holdet fra 1882, men er medtaget her, da Vedkommendes Biografi ikke findes i forrige Aars Bog. Mellem Studenterantallet her og Universitetets Angivelse (311) findes saaledes en tilsyneladende Uoverensstemmelse, der skyldes, at sidste Tal er henført til Kalenderaaret. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.