Paul Christian de Coninck Hennings (1875-1927) kom til verden i Gentofte som søn af en kabinetssekretær. Han blev selv cand. jur. og virkede som overretssagfører, men mest kendt er han som personalhistoriker. 

Han er en del af studenterårgangen 1893 og omtaler sig selv på side 180. Fra bogens indledning:

Af Aargangens 392 Dimittender fordeles 268 som følger: Dr. phil. 6, Dr. med. 5, Dr. theol. 2, Cand. theol. 71, Cand. jur. 59, Cand. polit. (eller mag.) 4, Cand. med. 66, Cand. mag. 18, Mag. art. 3, Mag. scient. 5, Cand polyt. 22, Cand. polit. & jur. 1, Cand. theol. & mag. 1, Islandsk theologisk Embedseksamen. 3, Islandsk medicinsk Embedseksamen. 1, Norsk medicinsk Embedseksamen 1

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.