Jubilæumskomiteen anmodede Poul Bredo Grandjean om at skrive festskriftet i anledning af studenterårgangens 25-års jubilæum. Det nævnes bl.a.:

Af 1892-Aargangens 405 Dimittenter fordeles 294 som følger: Cand. theol. 69, Cand. jur. 76, Cand. polit. (eller mag.) 5, Cand. med. 69, Cand. mag. 20, Mag. art. 6, Mag. scient. 6, Dr. theol. 1, Dr. med. 2, Dr. phil. 8, Cand polyt. 27, Cand. pharm. 2, Islandsk teologisk Embedseksamen 2, Norsk teologisk Embedseksamen 1.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.