Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Studenterne fra 1892 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet" af Poul Bredo Grandjean, 1917

Jubilæumskomiteen anmodede Poul Bredo Grandjean om at skrive festskriftet i anledning af studenterårgangens 25-års jubilæum. Det nævnes bl.a.:

Af 1892-Aargangens 405 Dimittenter fordeles 294 som følger: Cand. theol. 69, Cand. jur. 76, Cand. polit. (eller mag.) 5, Cand. med. 69, Cand. mag. 20, Mag. art. 6, Mag. scient. 6, Dr. theol. 1, Dr. med. 2, Dr. phil. 8, Cand polyt. 27, Cand. pharm. 2, Islandsk teologisk Embedseksamen 2, Norsk teologisk Embedseksamen 1.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.