Christian Henrik Johan Carsten Ottesen (1864-1943), der var tilknyttet Genealogisk Institut,  samlede materiale til udgivelsen af denne studenterfortegnelse med biografier og portrætter før og nu af studenterne. Han skriver bl.a.: 

Af samtlige 315 Studenter fra 1883 (heri indbefattet 1 fra Reykjavik, der tog Eksamen i Oktober 1883, og 5, der tog Sygeeksamen i Januar 1884) var 221 fra Skolerne i Kongeriget, 74 fra Reykjavik, og 80 blev privat dimitterede, heriblandt Aarets 4 kvindelige Studenter. Af de 315 Studenter tog 67 teologisk Embedseksamen (hvoraf dog 5 fra Præsteskolen i Reykjavik), 63 juridisk, 49 medicinsk (heraf 1 ved et amerikansk Universitet), 29 Skoleembedseksamen (heraf 6 Magisterkonferens), 5 polyteknisk, 4 statsvidenskabelig Embedseksamen, 12 tog Premierløjtnantseksamen, 77 nøjedes med Filosofikum, og 6 gik ikke videre efter Artium; 2 har efter Filosofikum taget Tandlægeeksamen, 8 Translatøreksamen; 2 var exam. pharm. inden Artium, 3 exam. jur., og 13 havde ligeledes før Artium bestaaet almindelig Skolelærereksamen. 15 har disputeret for Doktorgraden: 1 Dr. jur., 7 Dr. phil. (heraf 1 ved Universitetet i Wien) og 7 Dr. med., og endelig har 3 (deraf 2 Doctores) faaet Universitetets Guldmedaille. — 11 afgik ved Døden inden Embedseksamen og 36 efter denne; om 2 har det ikke kunnet nøjagtigt oplyses, om de er levende eller døde, saaledes at det samlede Antal døde er 47 (49).

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1923 fik Chr. Ottesen udgivet et tillæg i forbindelse med 40 års jubilæet. Du kan downloade tillægget via dette link.