Bogen med korte biografier om studenterne blev bearbejdet af adjunkt Axel Sörensen (1851-1920) i forbindelse med årgangens 25-års jubilæum. Der er her et mindre uddrag:

Af de 207 studenter fra 1869 mangler oplysning fra 10 studenter fra Reykjavik; der bliver således 199 tilbage. Af disse er 26 afgået ved døden (deraf alene 8 fra Borgerdydskolen på Christianshavn); af de øvrige levende opholder 68 sig i København, 25 på Sjælland, 14 på Fyen, 10 på øerne, 39 i Jylland, 1 på Island, 1 på de vestindiske øer; 15 ere i udlandet, fordelte på følgende lande: Sverrig 3, Rusland 1, England 1, Irland 1, Schweitz 1, Java 1, Algier 1, Nordamerika 3, Sydamerika 2, Sandwichsøerne 1.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.