Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "50 Aars Mindefest for Studenterne fra 1847 den 26. Oktober 1897"

Den lille bog er fra 50-års jubilæet i 1897:

I Aaret 1847 bestode 118 Studerende Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet (116 i Octbr., 2 i Dcbr.). Foruden disse immatriculeredes 8 Dimittenter ved de udvidede Skoler i Odense og Kolding. 8 toge i Juli Examen artium ved Sorø Academi, og fra fremmede Universiteter immatriculeredes 2, altsaa ialt 136. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link