Den lille bog er fra 50-års jubilæet i 1895:

Af foranstaaende 128 Studenter ved Kjøbenhavns Universitet i Aaret 1845 underkastede 104 sig examen artium ved selve Universitetet, medens 20 vare blevne examinerede ved de 3 Skoler: Kolding, Odense og Metropolitanskolen og 4 ved Sorø Akademi.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link