Den lille bog er fra 25-års jubilæet i 1853, og den fulde titel er: "Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter". Der var i 1828 197 studenter, der blev indskrevet på KU samt 8 personer, der tog eksamen på Sorø Akademi.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link