Sofus Elvius (1848-1921) var født i København som søn af en lærer og cand. theol. og kom i dåben til at hedde Sophos Helenos Elvius. Han blev en kendt genealog, der fik udgivet flere anerkendte værker.

I 1879 fik han udgivet "Studenterne fra 1829", som han indleder med: 

Af de 166 Studenter fra 1829 have 163 taget Artium ved Kjøbenhavns Universitet, 3 (Nr. 88, 139 og 148) ved Sorø Akademi.

Meddelelserne ere samlede i ganske kort Tid og deri maa Grunden søges til at der findes en Del Lakuner; at deres Tal ikke er endnu større, skyldes den venlige Bistand, jeg har mødt fra flere Sider, med særlig Tak maa jeg nævne Pastor Imm. Barfod i Vaabensted, Dr. phil. A. Heise i Viborg, Pastor emer. A. H. Nielsen i Aalborg og Pastor Ph. Theobald i Kjøbenhavn.

Ved Mærket (E. F.) er henvist til Erslews Forfatterlexikon og ved (Str.) og (B.) til Strunks og Bangs Portrætkataloger.

 

                                                         Sofus Elvius.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.