Den fulde titel er: "Danske og norske Studenter, der ere indskrevne i "Natio Germanica" ved Universitetet i Orléans". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Artiklen er i 1898 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.