Artiklens fulde titel er: "Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved LEYDENS Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674)".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Den er delt i 2 dele, der i 1881 er optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotekt har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. del

2. del