Den fulde titel er: "Danske, norske og holstenske Studenter indskrevne ved Universitetet af Strassburg". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Artiklen er i 1909 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.