Theodor Andreas Topsøe-Jensen (1867-1941) blev kadet allerede som 17-årig og påbegyndte en glorværdig karriere inden for søværnet. Han regnes for en af sin tids betydeligste søofficerer.

I 1919 fik han udgivet: "Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske søofficerskorps 1. Januar 1801-19. September 1919 udgaaet fra Søkadetakademiet, Søofficersskolen eller Kadetskolen".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.