Gordon Norrie (1855-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en skibsklarerer. Som 18-årig blev han student fra Sorø, og 7 år senere tog han medicinsk embedseksamen. Han blev tilknyttet Garnisons Sygehus og var senere læge ved Københavns Væbning. I 1891 blev han udnævnt til korpslæge i hæren, hvor han i 1911 avancerede til stabslæge og chef for Garnisons Sygehus. Han specialisererede sig i øjensygdomme og blev anerkendt for nye behandlingsformer. Samtidig var han en meget flittig forfatter og fik udgivet flere anerkendte værker om medicinhistorie. 

I 1929 fik han udgivet: "Kirurger og doctores : Et kritisk bidrag til lægeuddannelsens historie i Danmark før 1800", som indledes med:

Grundlaget for dette arbejde er ca. 40 aars syslen med den danske medicinal-historie. Jeg skylder Carlsbergfondet stor tak, fordi det har støttet mig ved dette arbejde og har gjort det muligt at udgive bogen.

         Januar 1929.

 Gordon Norrie.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.