Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserede sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind.

I 1912 fik han udgivet: "Bøddel og Kirurg", som indledes med:

Det falder vor tid vanskeligt at forstå, at der har været en tid, da bødlen gav sig af med at læge, han, hvis hverv det var at dræbe, noget, der i vore dage falder så sjældent for, at virksomheden nu hører til de mageligste.

Men tidligere var det anderledes; da var bødlen en travlt beskæftiget mand, hvad datidens hyppige og mangeartede barbariske straffe førte med sig; han måtte da ikke alene kunne hænge, halshugge med sværd og økse, partere og lægge på hjul og stejle, brænde på bål, begrave kvinder levende og drukne dem i sæk, men han måtte også kunne radbrække, kagstryge, afhugge hånd eller fingre, skære næse, øre eller tunge af, knibe med glødende tænger, brændemærke, sætte i gabestok og halsjærn, anvende torturredskaber, foretage hekseprøver, piske horer og skøger ud af byen, vise dømte ud af byen og herredet, brænde paskviller og slå navn på galgen, nedskære og begrave selvmordere. Men ikke nok hermed; han skulde med rakkerens hjælp sørge for gadernes renholdelse og bortførslen fra »hemmeligheder«, feje skorstene, skaffe ådsler bort og flå og nedgrave dem samt indfange og dræbe løse hunde og svin i gaderne. Og som bierhverv tilkom det ham desuden at tilberede menneske- og hundefedt og remme af menneskehud.

Man skulde da ikke synes, at bødlen kunde have mange ledige stunder; ejendommeligt nok anvendte han en del af den tid, han havde tilovers, til at hele de sår, han selv havde slået, og følgeligt da også dem, som andre havde tilføjet; det kom ligesom af sig selv; thi hans embedsvirksomhed med dens mange slags lemlæstelser og henrettelser gav ham jo ganske anderledes lejlighed til anatomiske iagttagelser, end det faldt både i lægernes og bartskærernes lod, og der er næppe tvivl om, at mange af bødlerne har været virkelig dygtige kirurger. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.