Povl Frederik Barfod (1811-1896) blev født i præstegården i Lyngby sogn, Randers amt som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Paul Frederik Barfoed. Han fik aldrig en embedseksamen, men virkede som lærer og bibliotekar indtil han blev fuldmægtig i Rentekammerets arkiv og senere assistent i Det Kongelige Bibliotek. Mest kendt er han for et meget omfattende historisk forfatterskab.

I 1848-50 udkom hans bidrag til den danske præstehistorie: "Danmarks gejstlighed. En personalhistorisk-statistisk årbog". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne de tre bind. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Förste årgang

Anden årgang

Tredje årgang