Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fortegnelse over danske og norske OFFICERER med Flere 1648-1814" af J. C. W. og Kay Hirsch, 1907

Johan Christian Waldemar Hirsch (1842-1922) og hans søn Kay Hirsch (1873-1935) fik i 1907 udgivet deres store værk "Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere 1648-1814". De mange bind indeholder små biografier over et stort antal personer med tilknytning til det danske og norske forsvar. Samtidig udkom et bind med navneliste med henvisning til det bind, hvor personerne er omtalt.

Slægtsforskernes Bibliotek har påtaget sig et stort arbejde med at scanne og transkribere de håndskrevne bind og den maskinskrevne navneliste til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Navneliste

I, 1 : Aa-Arbi

I, 2 : Arbo-Bau

I, 3 : Baus-Bez

II, 1: Bi-Bos

II, 2 : Bot-Brunne

II, 3 : Brunni-Bø

III, 1 : C-Dam

III, 2 : Dan-Dø

III, 3 : E-Fine

III, 4 : Finn-Fø

IV, 1 : Ga-Grat

IV, 2 : Grau-Hagem

IV, 3 : Hages-Hay

V, 1 : He-Heyd

V, 2 : Heye-Holst

V, 3 : Holst-Hø

VI, 1 : I-Kerckou

VI, 2 : Kern-Krage

VI, 3 : Krags-Kø

VI, 4 : La-Lis

VI, 5 : Lit-Lø

VII, 1 : Ma-Melda

VII, 2 : Melde-Mome

VII, 3 : Momm-Münn

VII, 4 : Müns-Nob

VII, 5 : Noi-O

VIII, 1 : Pa-Pie

VIII, 2 : Pig-Pø

VIII, 3 : Q-Ra

IX, 1 : Re-Rig

IX, 2 : Rii-Rosi

IX, 3 : Rosk-Rø

IX, 4 : Sa-Scha

X, 1 : Sche-Schli

X, 2 : Schlo-Schro

X, 3 : Schru-Schw

X, 4 : Schü-Siv

XI, 1 : Sk-Stic

XI, 2 : Stie-Sø

XI, 3 : Ta-To

XI, 4 : Tr-U

XII, 1 : Wa-Weni

XII, 2 : Wenn-Winl

XII, 3 : Winsa-Wol

XII, 4 : Von-Ø