Den fulde titel er: "Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840, eller Fortegnelse over de sammesteds fødte Forfattere og Forfatterinder, som levede ved Begyndelsen af Aaret 1814, eller siden ere fødte, med Anførelse af deres vigtigste Levnets-Omstændigheder og af deres trykte Arbejder; samt over de i Hertugdømmerne og i Udlandet fødte Forfattere, som i bemeldte Tidsrum have opholdt sig i Danmark og der udgivet Skrifter".

Det er fordelt på 3 bind, der udkom i 1843-53. De er scannet af Slægtsforskernes Bibliotek til søgbare PDF-filer og kan downloades via disse links: 

Første Bind. A-J

Andet Bind. K-R

Tredie Bind. S-Ø

I 1858-68 udkom "Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, indtil Udgangen af 1853". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind. A-J

Andet Bind. K-R

Tredie Bind. S-Ø