Den fulde titel er: "Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.