Titlen er fordelt på 2 bind, der kan lånes fra biblioteket via disse links:

"EJDERSTED Provstis Præstehistorie til 1864"

"HUSUM Provstis Præstehistorie til 1864"