Den fulde titel er: "Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med hosføyede Slægt-Registere og Stam-Tavler".

Det Kongelige Bibliotek har scannet værkets 2 første dele, der kan downloades via disse links:

Første Deel    søgbar s/h-PDF   ikke søgbar farve-PDF

Anden Deel    søgbar s/h-PDF   ikke søgbar farve-PDF

Nasjonalbiblioteket i Norge har scannet Tredie Deel til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.