Den fulde titel er: "De danske mur- og betonerhverv : Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende indenfor håndværk og industri i mur-, sten- og betonerhvervene i Danmark".

Titlen er fordelt på 2 bind, som kan lånes på biblioteket via disse links:

Bind I : Organisation

Bind II : Biografier