Den fulde titel lyder:

Det Siellandske Clerisie eller Efterretning om de Biskopper, Provster, Præster og andre Geistlige, som fra Reformationens Tid indtil vore Tider have levet og lært udi Kirker og Skoler i Siellands Stift og underliggende Provintser. Afdeelt i trende Tomer. Med Høiædle og Høiærværdige Herr Biskop Ludvig Harboes Fortale, Og med mueligste Flid sammenskrevet Af Detlev Gotthard Zwergius, Sogne-Præst til Slangerup og Ugelse Sogner, og Provst over Liunge-Fridrichsborg Herred. 

Jeg citerer fra Wikipedia:

Detlev Gotthard Zwergius (født 7. april 1699 i Sørup i Angel, død 17. juli 1757) var en dansk præst og en af de første danske forfattere i kirke- og personalhistorisk retning.

Zwergius har foruden et par ubetydelige småskrifter i 1754 udgivet det værk, som bestandig vil sikre hans navn en plads som en af vore første forfattere i kirke- og personalhistorisk retning, Det Siellandske Clerisie, eller Biskopper, Provster, Præster og andre gejstlige, som fra reformationens Tid indtil vore Tider have levet og lært udi Kirker og Skoler i Sjællands Stift og underliggende Provinser.

Det var et stort anlagt værk, der efter bestemmelsen skulle være udkommet i tre bind; men kun første bind nåede at blive udgivet, 861 sider i kvart, foruden en fortale af biskop Ludvig Harboe, der levende havde interesseret sig for dette forehavende og havde givet Zwergius mange værdifulde efterretninger. Det udkomne bind angår kun stiftets lutherske biskopper samt hof- og slotspræsterne; det roses i høje toner bl.a. af Suhm og fortjener det til fulde; bogen er et vidnesbyrd om forfatterens overordentlige flid og endnu bestandig en kilde, af hvilken man kan øse værdifulde oplysninger.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil (296 MB), der kan downloades via dette link.