Den fulde titel er: "De danske træerhverv : Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark".

Bogværket udkom i 1970-72 i to bind, der kan lånes på biblioteket via disse links:

Bind I

Bind II