Værket udkom i 1932-33 i 4 bind, der kan lånes på biblioteket via disse links:

Bind I : Afhandlinger : Generaldirektoratet med direkte underlagte Virksomheder

Bind II : Overpostmesterembedet i København : Overtelegrafbestyrerembedet i København : Jernbanepostkontorerne : Ingeniørdistrikterne

Bind III: Overpostinspektorat  

Bind IV: Overpostinspektorat