Den fulde titel er: "Den danske Lægestand. Biografiske Efterretninger om samtlige nulevende og de siden 1ste Januar 1872 afdøde danske Læger med Fortegnelse over de Nulevendes Anciennitet og Opholdssted samt en Udsigt over Landets Forsyning med Embedslæger, Apotheker, Tandlæger, Jordemødre og Sygehuse m.m."

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.