Wigfus Erichsen (1790-1846) er nævnt i en artikel i  Personalhistorisk Tidsskrift som født i Island, cand. jur. og ved sin død bogholder i Reitzels Forlag.

Han ses som forfatter til flere "stater" bl.a. i 1845: "Juridisk Stat eller Fortegnelse over de Kandidater, som have underkastet sig fuldstændig juridisk Embeds-Examen ved Kjøbenhavns Universitet efter 7 Mai 1788, tilligemed et Udvalg af danske Jurister som Anfang".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.