Vilhelm Richter (1840-1911) var født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1887 udkom "Juridisk Stat. Fortegnelse over samtlige nulevende juridiske og statsidenskabelige Kandidater". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.