Den fulde titel er: "Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868 (Beskikkelser udfærdiget i Tiden 1. Jan. 1869 - 30. Sept. 1919)".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.

I 1979 fik Finn H. Blædel udgivet: "Danske sagførere : Tilføjelser og rettelser". Den kan lånes via dette link.