Den fulde titel er: "Kongelige Resolutioner 1815-1847 faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelser fra Hærens Officerer og ligestillede".

Artiklen er i 1914 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.