Den fulde titel er: "Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, I Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814)".

Titlen er fordelt på 4 bind, der kan lånes på biblioteket via disse links:

Bind 1 : A-E

Bind 2 : F-J

Bind 3 : K-O

Bind 4 : P-Ø