Titlen er fordelt på 4 bind.

 

Bind I indledes med historisk baggrund m.m. og afsluttes med personalhistoriske oplysninger vedr. lærerpersonalet i:

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Københavns Amt

 

Bind II indeholder personalhistoriske oplysninger vedr. lærerpersonalet i:

Frederiksborg Amt

Holbæk Amt

Sorø Amt

Præstø Amt

Bornholms Amt

Maribo Amt

Odense Amt

Svendborg Amt

Hjørring Amt

Aalborg Amt, byerne (landdistrikterne findes i bind III)

 

Bind III indledes med Dansk Skole syd for Grænsen samt Den grønlandske Skole og afsluttes med personalhistoriske oplysninger vedrørende lærerpersonalet i:

Aalborg Amt, landdistrikterne (byerne findes i bind II)

Thisted Amt

Viborg Amt

Randers Amt

Aarhus Amt

Ringkøbing Amt

Vejle Amt

Ribe Amt

 

Bind IV indledes med omtale af forskellige lærerforeninger, dernæst personalhistoriske oplysninger  vedrrørende lærerpersonalet i 

Haderslev Amt

Aabenraa-Sønderborg Amt

Tønder Amt

samt gymnasieskoler, private mellem- og realskoler, seminarier, højskoler, fri- og efterskoler, ungdomsskoler, skoler og institutioner for særlige børn, skolehjem, børnehjem, optagelses- og iagttagelseshjem, kurus, danske skoler syd for grænsen og Færøerne.

 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bøgerne til PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I:    søgbar s/h   ikke søgbar farve

Bind II:   søgbar s/h   ikke søgbar farve

Bind III:  søgbar s/h   ikke søgbar farve

Bind IV:  søgbar s/h   ikke søgbar farve