Den fulde titel er: "Fortegnelse over Havebrugskandidater udgaaede fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1865-1910 : 2den Udgave" af Axel Lange (1871-1941) og Olaf Knud Trier (1869-1934).

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.