Johannes Søren Christian Madsen (1875-1914) kom til verden i København som søn af en assurandør. Efter en at have arbejdet som postassistent, bibliotekar i Industriforeningen og assistent i Zoologisk Have deltog han i ekspeditioner til Grønland, Indien og Kina. Senere blev han redaktør og udgiver af: "Dansk Portrætgalleri, Bind I: Det kgl. danske Postvæsen : Udgivet i Anledning af 100 Aars Jubilæet for Kong Christian den syvendes Forordning om Befordringsvæsenet". 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.