Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan bogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link.