Christian Grønbech Koefoed (1827-1909) var født i Rønne som søn af en kaptajn. Han var rektor ved Statsskolen i Rønne 1884-1903 og omtaler sig selv på bogens side 69. Den fulde titel er: "Alfabetisk Fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. Biografiske Notitser". Bogen indledes med: 

Forord.

 

Idet jeg bringer ældre og yngre Kolleger og andre, til hvem jeg har henvendt mig, min Tak for modtagne Oplysninger, beder jeg tillige dem og hvem det ellers maatte interessere, at denne Fortegnelse bliver saa fuldstændig og nøjagtig som muligt, om at tilstille mig eller Statsskolen i Rønne de Rettelser og Tilføjelser, hvortil de maatte finde Anledning.

 

            Rønne, Juni 1906.                                                                         C. G. K. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.