Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1896-97 udkom hans "Den Danske Landmilitæretat 1801-1894" i 2 bind. En nyudgivelse fra 1977-78 kan lånes fra biblioteket via disse links:

Bind 1. Aa.-Kn.

Bind 2. Kn.-Ø.