Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Den Danske LANDMILITÆRETAT 1801-1894" af Vilh. Richter, 1896-97

Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1896-97 udkom hans "Den Danske Landmilitæretat 1801-1894" i 2 bind. En nyudgivelse fra 1977-78 kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek som søgbare PDF-filer via disse links:

Bind 1. Aa.-Kn.

Bind 2. Kn.-Ø.