Christian Sophus August Erslev (1852-1930) kom til verden i København som søn af en cand. theol. Som 24-årig tog han magisterkonferens i historie, og fra 1883-1916 ses han som professor i historie ved Københavns Universitet. Fra 1916-1924 var han rigsarkivar. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab om Danmarks historie og fik udgivet mange kildeskrifter f.eks. "Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede (1513-1596)".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan bogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link.