Fritz Johannes Jacob Olsen (1854-1934) kom til verden i København som søn af hovmesteren hos Prins Frederik af Hessen. Som 15-årig indtrådte han i postvæsenets tjeneste og gjorde karriere, indtil han som 70-årig gik på pension. Han er kendt for et stort forfatterskab om det danske postvæsen.

I 1889 fik han udgivet "Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711". Bogen afsluttes med et håndskrevet navneregister.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I "Historisk Tidsskrift" samme år har G. L. Wad fået optaget en kritisk artikel om Olsens bog. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen, der kan downloades enten som søgbar HTML-fil via dette link eller ikke søgbar PDF-fil via dette link.