Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og var 1835-1844 adjunkt ved Randers lærde Skole. Efterfølgende var han overlærer ved Roskilde Kathedralskole, indtil en alvorlig øjensygdom i 1866 tvang ham til at tage sin afsked. Indtil sin død virkede han som bibliotekar ved Sjællands Stiftsbibliotek. Mest kendt er han for sit store personalhistorske forfatterskab.

Gennem årene samlede han stof til sine mange udgivelser i 1860-70’erne om lærerstanden ved de lærde skoler, latinskoler og katedralskoler i Nørrejylland og på Sjælland samt Metropolitanskolen i København. Kildematerialet var mere fyldigt på nogle skoler end andre, men det samlede værk indeholder et imponerende stort antal biografiske artikler om rektorer, konrektorer, overlærere, hørere og adjunkter. For rektorernes vedkommende er der oplysninger helt tilbage fra 1500-tallet. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet nogle af titlerne, og jeg har scannet de manglende. Alle titler er overført til Slægtsforskernes Bibliotek som søgbare PDF-filer og kan downloades via disse links:

Aalborg Kathedralskole

Ebeltoft latinske Skole, side 3-5

Grenaa latinske Skole, side 6-8

Helsingør lærde Skole

Hjørring latinske Skole, side 3-10

Hobro latinske Skole, side 9-13

Holbek lærde Skole, side 12-18

Kallundborg lærde Skole, side 18-25

Kjøge lærde Skole, side 1-11

Korsør latinske Skole, side 1-4

Mariager latinske Skole, side 14-16

Metropolitanskolen

Nysted lærde Skole, side 36-43

Nakskov lærde Skole, side 1-35

Nestved latinske Skole, side 5-10

Nykjøbng i Odsherred latinske Skole, side 10-12

Nykjøbing paa Mors latinske Skole, side 11-27

Præstø latinske Skole, side 13-14

Randers lærde Skole

Ringsted lærde Skole, side 26-30

Rønne lærde Skole, side 44-68

Skagen latinske Skole, side 28-34

Skive latinske Skole, side 17-19

Skjelskør latinske Skole, side 14-17

Slagelse lærde Skole

Slangerup latinske Skole, side 18-27

Stege latinske Skole, side 28-30

Storehedinge latinske Skole, side 27

Sæby latinske Skole, side 35-44

Thisted latinske Skole, side 45-59

Viborg Kathedralskole