Anders Petersen (1827-1914) kom til verden i Bjæverskov på Østsjælland og blev først udlært som væver. Som 28-årig dimitterede han som lærer og etablerede sig i Vallø. Efter en tidlig pensionering dyrkede han sin interesse for lokal- og personalhistorie og fik udgivet flere anerkendte værker, bl.a. 1884: "Den jonstrupske Stat. Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884". I 1891 fulgte "med Tillæg og Rettelser til 1891".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bøgerne. Slægtsforskernes Bibliotek har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1884

1891