Sophus Vilhelm Wiberg (1811-1882) kom til verden i Odense som søn af en residerende kapellan ved Odense Domkirke. Han blev student fra Odense som 17-årig, og 4 år senere tog han teologisk embedseksamen. Efter nogle år som lærer bl.a. ved Odense Latinskole blev han kaldet til sognepræst, først i Jylland og fra 1858 og til sin død ved Jordløse og Haastrup menigheder på Fyn. Mest kendt er han for sit store og meget anerkendte værk: 

"Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalsembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i   dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v." Det udkom i 3 bind i 1870-1871 + supplement i 1873 og navneregister i 1879.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind. A.-H. (738 MB)

Andet Bind. I.-R. (155 MB)

Tredie Bind. S.-Ø. (724 MB)

Supplement - Tillæg og rettelser + Færøerne (237 MB)

Navneregister (275 MB)

Det er nogle tunge PDF-filer, der ikke er særligt brugervenlige. Men så er det jo godt, at vi har netudgaven wiberg-net-dk.