Daniel Eiler Rugaard (1806-1875) kom til verden i Græse ved Frederikssund som søn af en degn. Han gik i faderens fodspor og dimitterede i 1827 fra Jonstrup Seminarium. Hele sit arbejdsliv var han en engageret lærer og tog også del i politisk arbejde. I 20 år var han medlem af Folketinget. Han er kendt for en omfattende skribentvirksomhed og fik udgivet flere bøger. "Fremragende danske Bønder før og nu" anses for hans hovedværk.

Bogen indledes med kort omtale af 100 personer "hvis vugger stod i danske bønderhuse", blev vel uddannede og beklædte stillinger som teologer, jurister, læger, filosoffer, skolemænd m.m. 

Herefter følger skildringer af 50 afdøde personer:

          (Sjælland)

Andersenske, Den Christen, Slægt, og Anders Christensen i Skjenkelsø

Bjerregaard, Hans Jensen, „den lærde Bonde" i Gjentofte

Christensen, Christen, Gaardfæster i Tybjerg

Hansen, Hans, Bomuldsvæver, Husfæster i Mern

Hansen, Ole, Legatstifter, Gaardejer i Viskinge

Hansen, Peder, „Ophidseren og Forlederen", Husfæster i Lundby

Jørgensen, Lars, Gaardejer i Udlejre

Larsen, Henrik, Gaardfæster i Veddinge

Mortensen, Niels, „den blaa Bonde", i Benløse

Nielsen, Jens, Gaardfæster i Kundby

Pedersen, Jens, Gaardejer i Smerup

Pedersen, Jens, Gaardejer i Udlejre

Pedersen, Mogens, Gaardejer i Thorkildstrup

Rasmussen, Niels, Gaardejer i Gudmandstrup

Sørensen, Niels, Gaardfæster i Alsted

Trave, Mikkel Gjertsen, Gaardfæster i Langebæk

          (Lolland-Falster)

Jensen, Lars, Gaardfæster i Frejlev

Krag, Niels Christian, Gaardejer i Nørre-Alslev

Rasmussen, Hans, Gaardejer i Egense

          (Fyn og Langeland)

Andersen, Jens, Gaardejer i Vester-Hæsinge

Andersen, Ole, Gaardejer i Kauslunde

Brendholts, Hans, Gaardejer i Orte

Christensen, Hans, Gaardejer i Vejstrup

Dahlild, Jens Rasmussen, Gfæster i Svanninge

Hansen, Mads, Gaardfæster i Kulepile

Korsebjerg, Jørgen Christensen, Gdejer i Ubberud

Lauridsen, Jesper, Gaardejer i Aaby

Madsen, Christen, „den fynske Opvækkelses-Prædikant", Husejer i Bregnør

Madsen, Hans Mortensen, Gdfæster i Ennebølle

Nielsen, Johan, Husfæster i Skaarupør

Pejrup, Jørgen Pedersen, Gaardejer i Orte

Søkilde, Niels Nielsen, Legatstifter, i Fleninge

          (Nørre-Jylland)

Andersen, Christen, Gaardejer i Nørre-Tulstrup

Andersen, Jens Mathias Bollerup, Gdejer i Ølgod

Blach, Jørgen Mogensen, Gaardejer i Taastrup

Borup, Christen Christensen, Gaardejer i Ferring

Christensen, Henrik, Gaardejer i Fløjstrup

Christensen, Jens, Gaardfæster i Voldum

Dam, Rasmus Jørgensen, Gaardejer i Hals

Dyrskjøt, Peder Larsen, „navnkundig og lærd" Bonde i Ferslev

Fløe, Palle Christensen, Gaardejer i Kollund

Haastrup, Laurids Nielsen, Gaardejer i Aagaard

Jensen, Poul, Gaardejer i Todbjerg

Knudstrup, Peder Nielsen, „Danmarks første Bonde", Gaardejer i Lerbjerg og Roved Mølle

Lydersen, Peder, Gaardejer i Hvidbjerg

Mikkelsen, Søren Rasmussen, Gaardfæster i Haar

Skovbølling, Klaus Pedersen, Gaardejer i Harresø

          (Sønder-Jylland)

Lorentsen, Nis Lilholt, Gaardejer i Lilholt

Steffensen, Nis, Gaardejer i Hammelev

Søndergaard, Hans Nissen, Gaardejer i Hammelev 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link