Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserde sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er mest kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind, der beskriver omkring 2.600 danske læger og kirurger.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne de første fire bind. Det sidste bind har jeg selv scannet. De søgbare PDF-filer kan downloades  via disse links:

Doktorer og Licentiater 1479-1788

Kirurger 1738-1785

Læger og Kirurger 1786-1838

Læger 1838-1900

Supplementbind